สถานที่จัดการเรียนการสอน


อาคารกาญจนาภิเษก : เป็นอาคารเอนกประสงค์ที่สูงที่สุดในโรงเรียนปัว มีจำนวน 4 ชั้น ประกอบด้วย
ชั้นที่ 1 ศูนย์อาหาร
ชั้นที่ 2 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
ชั้นที่ 3 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม
ชั้นที่ 4 สนามบาสเก็ตบอล

อาคาร 1 : เป็นอาคารสูง 3 ชั้น เป็นที่จัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และยังเป็นอาคารผู้บริหาร ฝ่ายงานต่างๆของทางโรงเรียน

อาคาร 2 : เป็นอาคารไม้สูง 2 ชั้น (เป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดในโรงเรียนปัว) เป็นที่ตั้งของศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนปัว และห้องสื่อสารการเรียนการสอน ICT 6

อาคาร 3 : เป็นอาคารสูง 3 ชั้น เป็นที่จัดการเรียนการสอนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 และเป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาคาร 4 (ลานปัวงาม) : เป็นอาคารสูง 3 ชั้น ด้านหน้าอาคารมีสระน้ำเฉลิมพระเกียรติ เป็นที่จัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และเป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

อาคาร 5 : เป็นอาคารสูง 3 ชั้น เป็นที่จัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และเป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

อาคาร 6 : เป็นอาคารสูง 4 ชั้น เป็นที่จัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และห้องเรียนพิเศษทางด้านภาษา นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

อาคารชาวดง : เป็นอาคารเรียนชั่วคราว สร้างขึ้นตามเนินเขาหลังโรงเรียน
อาคารเกษตรกรรม : เป็นอาคารชั้นเดียว ใช้จัดการเรียนการสอนด้านการเกษตร และเป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เป็นอาคารชั้นเดียว 2 อาคารเชื่อมติดกันด้วยโดม ใช้จัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมต่างๆ และมีลานกว้างใช้ทำกิจกรรม
อาคารคหกรรม : เป็นอาคารชั้นเดียว ใช้จัดการเรียนการสอนด้านคหกรรม เช่น ทำอาหาร งานเย็บปัก งานประดิษฐ์ เป็นต้น
อาคารศิลปศึกษา : เป็นอาคารชั้นเดียว ใช้จัดการเรียนการสอนด้านดนตรีสากลและดนตรีไทย
อาคารกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา : เป็นอาคารชั้นเดียว ใช้เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงพลศึกษา,หอประชุม : เป็นอาคารชั้นเดียว ใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านพลศึกษา และใช้ในการจัดพิธีสำคัญหรือจัดประชุมในโอกาสต่างๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *