Headlines

คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน นำนักกีฬาจังหวัดน่านเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อรับโอวาทก่อนเดินทางร่วมการเเข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 14-29 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

              วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00น. นายสาธิต บุญทอง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน /กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย มอบหมายให้นายสมพงษ์ พิมพ์มาศ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายเดชา สงค์ประเสริฐ นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม นายเอนก สิทธิ คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน และนางสาวดารัตน์ ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน นำนักกีฬาจังหวัดน่าน จำนวน 140 คน เจ้าหน้าที่ทีม 37 คน รวมทั้งสิ้น 177 คน มี 17 ชนิดกีฬา ดังนี้ ซูโม่ ซอฟท์บอล ซอฟท์เทนนิส คริกเก็ต กาบัดดี้ รักบี้ฟุตบอล ยูโด มวยสากล มวยปล้ำ มวยไทย ฟันดาบ เพาะกาย ปันจักสีลัต ว่ายน้ำ โรลเลอร์สกี กรีฑา บิลเลียน เข้าพบปะนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อให้โอวาทแก่นักกีฬาก่อนเดินทางเข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 14-29 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ในครั้งนี้มีนักเรียนที่เป้นตัวแทนจากโรงเรียนปัว จำนวน 2 คน คือ
1. นายกิตติศักดิ์ ยังกองแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ประเภทกรีฑา
2. นายโฆษิต จิตอารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ประเภทเพาะกาย

เลื่อนจอขึ้น