Headlines

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ N-NET โรงเรียนปัว

วันที่ 27 สิงหาคม 2566 คณะทำงานระดับสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET) จังหวัดน่าน นำโดยนายภัคพงษ์ สีหราช ศักราช ศึกษานิเทศ สกร.จังหวัดน่าน พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ N-NET รร.ปัว โดยมีนายสุรพล ขันทแพทย์ พร้อมคณะกรรมการระดับสนามสอบ ให้การต้อนรับ

 

เลื่อนจอขึ้น