Headlines

ผลการแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกเยาวชน ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2566 (1-4 กันยายน 2566) ณ สนามกรีฑา อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♂️สรุปผลการแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกเยาวชน ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 1 – 4 ก.ย. 2566 ณ ศูนย์ฝึกกรีฑาแห่งชาติ สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♂️ทีมกรีฑาโรงเรียนปัว🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♂️ ได้รับรางวัลและอันดับต่อไปนี้
1.อันดับที่4 นายวรรธนะ ขอดแก้ว ม.6/3 วิ่ง 3,000 เมตร สถิติ 10.08 นาที
2.อันดับที่6 นายกิตติศักดิ์ ยังกองแก้ว ม.5/8 กระโดดสูง สถิติ 1.80 เมตร
3.อันดับที่7 นางสาวเวทนี แสนคำแพ ม.4/2 วิ่ง3,000 เมตร สถิติ 14.25 นาที
4.อันดับที่7
– เด็กชายธนกฤต นามกระโทก ม.1/3
– เด็กชายกันตภณ ตันชูชีพ ม.1/2
– เด็กชายศุภณัฐ สรเตโช ม.1/5
วิ่งผลัดเมลเลย์ 80/120/200 เมตร สถิติ 32.02 วินาที
5.อันดับที่ 8 นายวรรธนะ ขอดแก้ว ม.6/3 วิ่ง1,500 เมตร สถิติ 4.27 นาที
6.อันดับที่9 นายวรรณธนะ ขอดแก้ว ม.6/3 วิ่ง 800 เมตร สถิติ 2.04 นาที
7.อันดับที่9 นางสาวเวทนี แสนคำแพ ม.4/2 วิ่ง 1,500 เมตร สถิติ 6.32 นาที
8. วิ่ง60 เมตร 14ปี/ชาย เด็กชายกันตภณ ตันชูชีพ ม.1/2 สถิติ 8.02วินาที และ เด็กชายศุภณัฐ สรเตโช ม.1/5 สถิติ 7.99 วินาที
9.วิ่ง60 เมตร 14ปี/หญิง เด็กหญิงพชรพรรณ ชูสีอ่อน ม.1/5 สถิติ 8.86 วินาที
10.วิ่ง60 เมตร 16ปี/ชาย เด็กชายศตวรรษ วัดคำ ม.3/1 สถิติ 12.17 วินาที
11.วิ่ง100 เมตร 14ปี/ชาย เด็กชายกันตภณ ตันชูชีพ ม.1/2 สถิติ12.82 วินาที และ เด็กชายศุภณัฐ สรเตโช ม.1/5 สถิติ 12.79 วินาที
12.วิ่ง100 เมตร 14ปี/หญิง เด็กหญิงพชรพรรณ ชูสีอ่อน ม.1/5 สถิติ 14.45 วินาที
13.วิ่ง 300 เมตร 16ปี/ชาย เด็กชายศตวรรษ วัดคำ ม.3/1 สถิติ 41.19 วินาที
14.กระโดดไกล/เขย่งก้าวกระโดด/วิ่งข้ามรั้ว นางสาวพิชญาภา จันทร์ตรี ม.5/4 นักกีฬาโครงการ sport hero ไม่มีสถิติการแข่งขัน (บาดเจ็บระหว่างการแข่งขัน)
🙏ขอบพระคุณ🙏
🙏ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนปัวที่สนับสนุนในการเข้าการแข่งขันในครั้งนี้ คณะครูบุคลากรโรงเรียนที่ช่วยส่งแรงเชียร์และให้กำลังใจทุกๆ ท่าน💜🤍

เลื่อนจอขึ้น