Headlines

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 19/2566 การคัดกรองความผิดปกติทางสายตาสำหรับนักเรียนและครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1 โดยนักเรียนแกนนำสุขภาพ

Read more

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่15/2566 งานอนามัยโรงเรียนร่วมกับโรงพยาบาลน่านและเหล่ากาชาดจังหวัดน่านจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต

Read more

งานอนามัยโรงเรียนและอาคารสถานที่ร่วมปฎิบัติการ กำจัด ควบคุม ลูกน้ำยุงลาย

งานอนามัยโรงเรียนและอาคารสถานที่ร่วมปฎิบัติการ กำจัด คว…

Read more
เลื่อนจอขึ้น