Headlines

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาราชธิดา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566

วันนี้ 26 สิงหาคม 2566 ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน…

Read more

อนุกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน

อนุกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (…

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG ณ ประเทศเนเธอแลนด์

โรงเรียนปัวขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนเข้าร่วมโครงการนั…

Read more
เลื่อนจอขึ้น